تبلیغات
ایده های امروز - تولید انرژی بوسیله حرکت خودرو ها برروی آسفالت!

تولید انرژی بوسیله حرکت خودرو ها برروی آسفالت!

تاریخ:پنجشنبه 11 آبان 1391-06:08 ب.ظ

سلام

وقتی آب در پشت سد جمع می شود فشار بسیار زیادی را به دیواره سد می آورد. وقتی یکی از دریچه های سد باز می شود آب با فشار بسیار زیادی به سمت دریچه حرکت می کند. در بین مسیر دریچه تا خروجی تعدادی توربین قرارداده می شوند که سبب چرخش سریع آنها و تولید انرژی برق می شود.

وقتی باد در حال وزیدن است توربین های بادی شروع به چرخیدن و تولید انرژی برق می کنند.یک مزرعه از توربین های بادی

وقتی خودروها در سطح بزرگراه ها با سرعت زیاد در حال حرکت هستند فشار و نیرویی رو از سمت چرخ ها به سطح زمین وارد می سازند. هرچه سطح مقطع بیشتر باشد (چرخ پهن تر باشد) نیروی بیشتری وارد می شود.هیچ دانشی در زمینه مدیریت انرژی و یا مهندسی رشته مورد نظر ندارم. اما جالب می شود اگر در زیر زمین دستگاهی به فواصل 100 متر وجود داشته باشد و وقتی خودرو از روی آن عبور می کند در اثر ضربه یا نیرویی که به آن وارد می شود انرژی تولید یا منتقل شود.